Zdieľanie výkonu — Nie iba šetrenie nákladov

 

 • Izolácia používateľa

  Každý užívateľ pracuje vo vlastnom pracovnom priestore. Správca nastavuje pre užívateľov viditeľnosť disku.

 • Optimalizovaný výkon

  Efektívny, samostatne vyvinutý Dynamic Desktop Protocol (DDP) pre multimédiá a podporu USB.

 • Zobrazovanie na zariadeniach

  Vykresľovanie na zariadeniach znižuje 90% záťaž procesora pri prehrávaní videa. Podporuje viac ako 30 1080p videí na i7 PC.

 • Nastaviteľné používateľské skúsenosti

  vMatrix Sever Manager je vybavený plným používateľským komfortom, napríklad video, audio a podporu USB je možné prispôsobiť.

 • Pripravené na Windows 10

  Podporuje všetky bežné operačné systémy – Windows Server, Multipoint, Client, vrátane Server 2012R2, Multipoint Server 2012 a Windows 10.

 • Žiadna potrebná konfigurácia

  Používateľsky prívetivé rozhranie ponúka funkcie pre začiatočníkov aj pokročilých používateľov. Nie je potrebné konfigurovať hostiteľský počítač, ani ZERO client zariadenie. Len pripojiť sa a spustiť.