Oblasti služieb

vCloudPoint v oblasti služieb

 

 • Rozvoj technológie mení aj očakávania zákazníkov. Vyžadujú rýchlejšie a kvalitnejšie služby, a okamžitý prístup k informáciám. Spoločnosti, poskytujúce právne, technologické alebo iné profesionálne služby, sú za účelom dosiahnutia spokojnosti zákazníka nútené zvyšovať produktivitu svojich zamestnancov. Tradičné počítačové riešenia často strácajú čas ako dôsledok výpadkov, prestojov a čakania na vzdialenú podporu a aktualizáciu softvéru. Zdieľanie ZERO client zariadení poskytuje spoľahlivosť, flexibilitu a rýchlosť. Spoločnosti získajú pružnosť, vysokú prispôsobivosť a zjednodušené počítačové služby, ktoré sú tak potrebné na podporu kľúčových obchodných iniciatív a ďalších inovácií.

  Viac informácií
 • service

 • Výhody:

   

  Rýchly čas odozvy

  50

  Bezpečnostná architektúra

  75

  Kompatibilná obsluha zariadení

  100
 • Ďalšie výhody:

   

  • Zníženie obstarávacích nákladov na pracovné stanice, úspora elektrickej energie, a eliminácia času stráveného riadením, opravami a aktualizáciou softvéru zastaraných počítačov..
  • Údaje sú aktívne zdieľané na centrálnom serveri a sú sprístupné v priebehu okamihu, takže technická podpora dokáže poskytnúť zákazníkom lepšie služby.
  • Flexibililné poskytovanie dát umožňuje zamestnancom prístup k súborom konkrétneho klienta alebo spojenia s ním. IT technici podľa potreby zamestnanca nakonfigurujú na každom zariadení špecifické nastavenia, napr. zvukovú kartu, USB, video a uplynutie času spojenia.
  • Zriadenie novej pracovnej stanice je jednoduché vytvorenie používateľa a pripojenie periférnych zariadení. Tým sa znižujú prestoje v prípade poruchy počítača a urýchli sa zapojenie nového zamestnanca do pracovného procesu.
  • Model zdieľania zjednodušuje aktualizácie, a IT technici dokážu urýchlene vykonať aktualizácie a oprávy z dátového centra, takže tieto aktivity len minimálne ovplyvňujú produktivitu zamestnancov.
  • Integrované monitorovanie, kontrola a funkcia chatu umožňuje administrátorom alebo vedúcim pracovníkom poskytovať z centrálneho servera podporu pohodlne a rýchlo.
  • Žiadne prerušovanie produktivity, súvisiace so zdĺhavým reštartom – pri každom prihlásení do systému majú používatelia prístup na svoju pracovnú plochu, so všetkými otvorenými aplikáciami a súbormi stále na svojom mieste.
  • Úložný dátový priestor ZERO client eliminuje riziko straty dát v kancelárii aj v teréne, a zabezpečí, že dôverné údaje klienta sú chránené. Predchádza sa tak strate právnej zodpovednosti a poškodeniu dát ich zverejnením.
  • IT zamestnanci sú schopní vytvoriť všeobecné prostredie a umožniť koncovým užívateľom prihlásenie do ľubovolných špecializovaných aplikácií. Zriadenie tréningového prostredia je oveľa jednoduchšie.
  • S vysoko kvalitným zvukom a nano-sekundovým oneskorením v doručovaní správ a podporujúc celý rad komunikačných služieb, ako telefón a prístup k internetu, zaručuje ZERO client zákazníkom plnohodnotný počítačový zážitok.