Malé a stredné podniky

vCloudPoint pre malé a stredne veľké podnikanie

 

 • Držať krok s moderným hardvérom a technológiou je výzvou pre každú organizáciu, najmä pre malé a stredné podniky, ktoré majú na výpočtovú techniku a technikov často veľmi obmedzený rozpočet. Tradičné počítačové riešenia sú zložité a drahé, pretože si vyžadujú niekoľko finančne nákladných softvérových komponentov. U malých a stredných podnikateľov sú investície na pokrytie hardvérových a softvérových potrieb obmedzené, a tak manažment informačných služieb býva často neľahká úloha. vCloudPoint predstavuje silné technologické zázemie, ktoré spoločnostiam umožňuje napredovať, avšak takým tempom, ktoré ich infraštruktúra zvládne.

  View technologies
 • office

 • Výhody:

   

  Bezpečná izolácia používateľa

  50

  Rozšírené používateľské skúsenosti

  75

  Veľká flexibilita a jednoduchosť

  100
 • Ďalšie výhody:

   

  • Významné zníženie počiatočných nákladov pri nahradení tradičných počítačov zariadeniami ZERO client..
  • Veľmi nízka spotreba elektrickej energie zariadeniami ZERO client, v rozmedzí 0,2 – 5 kW, čím vzniká až 90% úspora nákladov..
  • Centralizovaná infraštruktúra dátového centra minimalizuje potrebu administrácie a správy až o 70%.
  • Zdieľaný serverový hardvér a softvér sú automaticky aktualizované z dátového centra. Tým vzniká úspora finančných prostriedkov, a čas potrebný na aktualizáciu sa skracuje z týždňov na hodiny..
  • Zariadenia ZERO client neobsahujú hardvér a softvér, a tak nenastávajú problémy s riešením údržby, vírusových útokov a neustálej počítačovej aktualizácie..
  • Jednoduchým vytvorením používateľských kont a pripojením zariadení ZERO client trvá zavedenie platformy pre celú organizáciu len niekoľko hodín, a zriadenie pracovnej stanice pre nového používateľa je hotové v priebehu jednej minúty..
  • Užívateľom je v zdieľanom prostredí k dispozícii ich vlastný pracovný priestor, čím je dosiahnutá bezpečnostná izolácia a zároveň maximalizácia produktivity zamestnancov.
  • Pohodlné zdieľanie pracovných staníc umožňuje používateľovi odhlásiť sa z jednej pracovnej stanice a pokračovať vo svojej práci na inej, čo poskytuje veľkú mieru flexibility na pracovisku..
  • Prepínanie používateľov zlepšuje flexibilitu pri rôznych voľbách – buď optimálneho zážitku, maximálneho počtu pracujúcich používateľov, alebo rovnováhy oboch vyššie uvedených.
  • Umožňuje nastaviť každé zariadenie tak, aby spĺňalo konkrétne požiadavky používateľa, a zároveň prispôsobiť špecifické nastavenia, ako je audio, USB a video, aby vyhovovali jeho potrebám.