Platforma vCloudPoint ZEROclient

 

Zariadenia vCloudPoint ZERO client  v kombinácii so softvérom vMatrix poskytujú inovatívne riešenie v oblasti klasických stolných počítačov – zdieľanie počítačov, ktoré poskytuje rovnaké používateľské skúsenosti za zlomok nákladov typického PC riešenia, a navyše ponúka množstvo výhod.

 

  • Prehľad
  • Výhody
  • Prednosti
  • Porovnanie
  • 5侧

  • 4侧

  • 3侧

 

Rozšírenie 1 počítača na 20 pracovných staníc

 

Zariadenie ZERO client je zobrazovacia jednotka, ktorý účinne umožňuje viacerým používateľom súčasne zdieľať nevyužité počítačové zdroje, a zároveň poskytuje používateľom rovnakú skúsenosť ako práca so samostatným počítačom.

 

 

Spusti video

extending-1-pc-to-30-workstations-800x600

 

Nie je to iba zobrazovacia jednotka.

 

Ale nový spôsob použitia stolných počítačov.

 

Zariadenie ZERO client  je tiež označované ako ultra tenké zariadenie, keďže neobsahuje žiadne pohyblivé časti, a sústreďuje všetko spracovanie a skladovanie na centrálny server. Výsledkom je, že nevyžaduje inštaláciu lokálneho ovládača a žiadne licenčné poplatky za lokálny operačný systém alebo jeho aktualizáciu. Zariadenie spotrebuje veľmi málo energie, je odolné proti neoprávnenej manipulácii, a neukladá dáta lokálne, čo prináša úplne bezpečné koncové riešenie.

 


  • place-of-work-550x350

  • Výmenou klasických stolných počítačov za zariadenie ZERO client ušetríte:

     

          • 70% investičných nákladov
          • 95% spotreby energie
          • 95% servisných nákladov
          • 90% nákladov na aktualizáciu

     

     

    Viac informácií

     

 

Pripravené na používanie v 3 jednoduchých krokoch!

 

Spusti video

  • 1

     

    Inštalácia vMatrix softvéru

    Install-vmatrix

  • 2

     

    Vytvorenie používateľských účtov

    Create user accounts

  • 3

     

    Pripojenie a spustenie

    connection

 

softvér vMatrix server

 

Výkonný riadiaci softvér vMatrix, bežiaci na centrálnom serveri, zvyšuje celkovú funkčnosť a použiteľnosť zdieľaného systému tým, že ponúka sprostredkovanie pripojenia, grafickú akceleráciu, presmerovanie zvuku a USB, a centralizovanú správu. Administrátori konfigurujú, monitorujú a spravujú koncové zariadenia používateľov centrálne a jednoducho cez ovládací panel servera.

 

  • Funkcie vykonávané riadiacim softvérom vMatrix zahŕňajú:

     

    Úplný prehľad administrátora o OS, CPU, pamäti, pevnom disku, pripojených sieťach a ďalších dôležitých prvkoch na centrálnom serveri.
    Vytváranie a správu používateľských účtov a hesiel
    Autorizáciu prístupu používateľov ku konkrétnym aktivitám
    Vyhľadávanie ZERO client zariadení a periférnych USB
    Kontrolu a monitorovanie koncových pracovných staníc
    Konfiguráciu užívateľských USB vstupov, audia, rozlíšenia, videa, atď.
    Vysielanie obsahu pracovnej plochy administrátora do monitorov koncových pracovných staníc používateľov
    Ovládanie súkromia a viditeľnosti oblastí na disku pre užívateľov.
    Poskytovanie komunikačnej cesty medzi administrátorom a používateľmi prostredníctvom zabudovaného chatu.
    Udržanie používateľského a administrátorského správania.

    Na stiahnutie
  • vMatrix-2.0

 

Dynamic Desktop Protocol (DDP)

 

vCloudPoint ZERO client zariadenie využíva svoj inovačný Dynamic Desktop Protocol na diaľkové zobrazenie pracovnej plochy. Tento protokol je špeciálne vyvinutý pre zariadenia ZERO client a je navrhnutý tak, aby efektívne využil kapacitu siete a zdrojov centrálneho servera, a priniesol používateľom zážitok, rovnocenný práci s klasickým stolným počítačom.

 

  • dynamic-desktop-protocol

  • Full HD Video
    • Reálne full HD rozlíšenie lokálneho alebo online videa
    • Akýkoľvek formát médií, akýkoľvek prehrávač médií
    • 30 snímok za sekundu, plynulé prehrávanie v rozlíšení 1920 x 1080
    • 20 súbežných, 1080p videí na SINO ZC serveri
    Vysoká kvalita zvuku:
    • 16 bitov 44,1 / 48 kHz vysoká kvalita
    • Prehrávanie a nahrávanie vo všetkých podporovaných operačných systémoch
    • Plne synchronizované
    • Žiadna konfigurácia, systém plug and play (bez potreby nastavenia)
    Široké spektrum USB zariadení:
    • Podporuje širokú škálu periférnych zariadení
    • Na pracovnej stanici nie je potrebný ovládač
    • Plug and play systém, kedykoľvek funkčný
    • Žiadne vedľajšie problémy, napr. viacnásobné kópie v tlačiarni, alebo všetkým viditeľné pamäťové zariadenia

    Viac informácií