Školy

vCloudPoint v oblasti vzdelávania

 

 • Vzdelávacie a akademické inštitúcie majú často obmedzené rozpočty na výpočtovú techniku, a neustále čelia výzve efektívnej práce s menej výkonnými počítačmi pre svojich zamestnancov, fakulty, študentov a laboratóriá. Zdieľané zariadenia ZERO client poskytujú potrebnú produktivitu a flexibilitu. Riešenie ZERO client zníži režijné náklady, potrebné na aktualizáciu výpočtovej techniky v počítačových učebniach a školiacich miestnostiach, takže fakulty sa môžu sústrediť na vzdelávací program viac, ako na obnovu zastaranej technológie.

  Viac informácií
 • school computer lab

 • Hlavné výhody:

   

  Neobmedzený počet používateľov na prezeranie videa

  50

  Integrované nástroje pre vzdelávanie

  75

  Veľmi jednoduché používanie

  100
 • Ďalšie výhody:

   

  • Zníženie počiatočných obstarávacích nákladov nahradením drahých počítačov zariadeniami ZERO client s nižšími nákladmi.
  • Spotreba iba 5 W na prácu, oveľa nižšia produkcia tepla, čím sa ušetrí viac ako 90% energie, potrebnej na chod a chladenie počítačov..
  • Správa iba jedného operačného systému a jednej sady aplikácií pre všetkých používateľov výrazne znižuje servisné náklady na softvér.
  • Zvýšenie bezpečnosti prístupu k verejným kioskom a pracovným staniciam v kanceláriách, počítačových laboratóriách a knižniciach, odstránenie možnosti napadnutia PC škodlivým softvérom, poruchy a možnosti krádeže zariadenia..
  • Nižšia potreba modernizácie výpočtovej techniky (minimálne zastaranie zariadení ZERO client) a zlepšené využitie jedinou aktualizáciou hlavného servera.
  • Produkcia minima elektronického odpadu a hluku, čím je zaručená väčšia možnosť sústredenia, plus minimálne rozmery zariadení šetria vzácne miesto v učebniach a laboratóriách..
  • Monitorovanie a kontrola študentských obrazoviek priamo zo servera, možnosť pomoci a riešenia problémov na diaľku.
  • Poskytovanie bohatých multimédialnych zážitkov, vrátane možnosti prehrávania viac vysoko kvalitných videí naraz, čím sa spestrí a skvalitní vzdelávací proces.
  • Aktivácia interaktívnej výučby prostredníctvom zabudovaných nástrojov pre vysielanie a chat.
  • Vďaka jednoduchému prihláseniu sú študenti rýchlejšie pripravení, žiadne zdĺhavé spustenie systému, čo v konečnom dôsledku šetrí čas celej triede.