Platforma vCloudPoint ZERO client

 

Zariadenia vCloudPoint ZERO client v kombinácii so softvérom vMatrix poskytujú inovatívne riešenie v oblasti klasických stolných počítačov – zdieľanie počítačov, ktoré poskytuje rovnaké používateľské skúsenosti za zlomok nákladov typického PC riešenia, a navyše ponúka množstvo výhod.

 

 • Prehľad
 • Výhody
 • Prednosti
 • Porovananie

 

Inovatívne riešenie v oblasti stolných počítačov

 

Objavte výhody plynúce z nahradenia stolných počítačov platformou ZERO client.

 

 •  

  Úspora nákladov

   

  • Úspora počiatočných obstarávacích nákladov — Náhradou stolných počítačov zariadeniami ZERO client, ktoré stoja menej ako polovicu z ceny bežných počítačov, sa dosiahne zníženie obstarávacích nákladov.
  • Lepšie financovanie rozpočtu IT — Zdieľanie zdrojov na centralizovanom počítači pozitívne ovplyvňuje rozpočet na modernizáciu hardvéru a softvérových licencií.
  • Minimalizácia údržby koncových zariadení— Keďže ZERO client nemá žiadne pohyblivé mechanické časti, možnosť poruchy je minimálna. Vaše náklady na údržbu sú minimalizované len na centrálny server.
  • Vyššia úspora elektrickej energie — Vyššia úspora elektrickej energie – V porovnaní so 110 W klasickými počítačmi (alebo viac), ZERO client spotrebuje iba 5 W a vyžaruje minimálne teplo, čo v konečnom dôsledku značí najmenej 80% úspory energie a nákladov na klimatizáciu.
  • Vyššia životnosť komponentov — Absencia pohyblivých mechanických častí zvyšuje životnosť v náročných prostrediach, ako sú reštaurácie, verejné priestranstvá, skladovacie priestory a výrobné haly. Zariadenie má nižšiu poruchovosť, čím vzniká úspora servisných nákladov, a skrátenie času, potrebného na obnovenie chodu, ktorý je znížený z týždňov na hodiny.
  • Zjednodušená architektúra— Zriadenie stoviek pracovných staníc môže byť v priebehu niekoľkých hodín, na rozdiel od klasických počítačov, kde je to niekoľko dní alebo týžňov. Inštalácia softvéru vMatrix na hlavnom serveri, pridanie používateľov, zapojenie ethernetového káblu, počítačovej myši, klávesnice a monitora, a používatelia sú schopní práce. Nová pracovná stanica môže byť pripravená v priebehu niekoľkých sekúnd..
  • Centralizovaná infraštruktúra— Na pracovnej stanici nie je potrebná žiadna konfigurácia, nastavovanie alebo aktualizácia. Všetky inštalácie, prepojenia a aktualizácie sú vykonávané na centrálnom serveri. Jeden IT technik zvládne obsluhovať 5-krát viac zariadení a používateľov v porovnaní s klasickými počítačmi.
  • Vzdialená technická podpora— IT technici dokážu poskytnúť podporu a riešenie problémov priamo od svojho stola, prostredníctvom monitorovania a vzdialeného prístupu z centrálneho servera. Tým je eliminovaná potreba vycestovať za vzdialeným užívateľom, výsledkom čoho sú znížené prevádzkové náklady a skrátené prestoje.
 •  

  Zvýšená produktivita

   

 •  

  Zlepšená výkonnosť

   

  • Zníženie neplánovaných výpadkov — Vďaka žiadnym pohyblivým častiam a žiadnym problémom s hardvérom sú neplánované výpadky koncových bodov značne znížené. V prípade poruchy zariadenia sa ZERO client jednoducho vymení za náhradné, a používateľ pokračuje vo svojej práci v priebehu niekoľkých sekúnd.
  • Rýchly prechod z ľubovoľného zariadenia — Rýchly roaming z ľubovoľného zariadenia – Nemrhá sa časom na prenášanie ťažkých notebookov alebo reštart systému. Vďaka jednoduchému odhláseniu a následnému prihláseniu sa z ľubovoľného zariadenia ZERO client, má používateľ z ktoréhokoľvek miesta prístup na svoju pracovnú plochu a ku všetkým potrebným súborom a otvoreným aplikáciám.
  • Zdieľanie súborov — Konfigurácia niektorých diskov na verejné dovoľuje používateľom zdieľať a ukladať súbory bez nutnosti kopírovať alebo prenášať ich medzi počítačmi.
  • Eliminácia počítačových vírusov — Bez operačného systému a pevného disku predstavuje zariadenie ZERO client úplne bezpečný koncový bod, ktorý je imúnny voči vírusom a inému škodlivému softvéru.
  • Bezpečnostná politika a monitorovanie— vMatrix umožňuje IT pracovníkom aplikovať prístupové práva a zásady, a vďaka vzdialenej kontrole ktorémukoľvek používateľovi zakázať prihlásenie alebo uzamknúť lokálne pripojené USB periférie, a tak zabrániť kopírovaniu dôverných dát na prenosnú jednotku..
  • Žiadne riziko straty dát— Vzhľadom na to, že pracovné stanice ZERO client neposkytujú možnosť ukladať dáta lokálne, používatelia nemusia mať obavy zo straty citlivých údajov, ktoré vyplývajú zo zlyhania hardvéru alebo krádeže počítača či notebooku.
 •  

  Zvýšená bezpečnosť

   

 •  

  Ochrana životného prostredia

   

  • Zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie— Zariadenie ZERO client má kompaktné rozmery o veľkosti mobilu a jeho montážou na zadnú stranu monitora vzniká na stole aj pod ním viac voľného priestoru.
  • Bezhlučná prevádzka –ZERO client nemá žiadny úložný priestor ani ventilátor, takže pri práci nevydáva žiadny hluk.
  • Menej tepla a elektronického odpadu — Pri nízkej spotrebe elektrickej energie vytvára ZERO client v porovnaní so štandardným počítačom oveľa menej tepla a elektronického odpadu.